Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm & Dịch vụ Pareto

Nền tảng quản lý Pareto & Giải pháp tích hợp

Hệ thống Quản trị Trung tâm cùng các Ứng dụng đa năng hỗ trợ tất cả kênh bán hàng với khả năng tích hợp các hệ thống khác nhằm mục tiêu vận hành hoạt động phân phối – bán lẻ – thương mại điện tử của Doanh nghiệp.

Giải pháp D2C (Bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng)

Achieve high sales and distribution performance in fast-moving and fragmented marketplaces with Pareto Hub Distribution Solution

Giải pháp dữ liệu & phân tích kinh doanh

Bridge the gaps between online and offline with centralize commercial platform to bring seamless shopping experience to customers

Giải pháp Pareto giúp Doanh nghiệp vượt qua thách thức & tăng trưởng

Services

Copyright © 2023 Pareto