Sứ mệnh huấn luyện kỹ năng
và yêu thương đúng cách

Chúng tôi mài dũa để từng cá nhân có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình, biết cách yêu thương bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi truyền cảm hứng cho học viên, cá nhân hóa chương trình đào tạo theo nhu cầu Khách hàng và giúp người học từng bước nâng cao năng lực qua các bài huấn luyện thực tiễn.

Xem thêm
 • Đào tạo Kỹ năng
  • Trí thông minh cảm xúc
  • Giao tiếp thấu cảm
  • Xây dựng mối quan hệ
  • Phản hồi hiệu quả
  • Lì đòn
  Xem thêm
 • Đào tạo Chuyên môn
  • Quản trị CLDV và TNKH
  • Quản trị Nhân sự
  • Quản trị bán hàng
  • Tư vấn Banca
  • Giảng viên chuyên nghiệp
  Xem thêm
 • Huấn luyện Cá nhân
  • Huấn luyện cuộc sống
  • Thuyết trình truyền cảm hứng
  • Tham vấn nhân viên
  • Hướng nghiệp cho con
  • Ứng xử với bệnh nhân tâm lý
  Xem thêm
 • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Phát triển năng lực
  • Trải nghiệm khách hàng
  • Văn hoá doanh nghiệp
  • Well-being
  • ESG
  Xem thêm

DỊCH VỤ
TÂM LÝ VCPS

Lắng nghe và xoa dịu “đứa trẻ bên trong”

Đi tìm câu chuyện bên trong

Chúng tôi đồng hành cùng gia đình các bệnh nhân có vấn đề về tâm lý, tư vấn giải pháp và huấn luyện ứng xử. Chúng tôi đi tìm câu chuyện của từng bệnh nhân, lắng nghe và xoa dịu đứa trẻ bên trong.

 • Tư vấn sàng lọc

  • Tiếp nhận, khảo sát sơ bộ
  • Tư vấn giải pháp
  • Hướng dẫn ứng xử
  Xem thêm
 • Tham vấn tâm lý

  • Tham vấn bệnh nhân
  • Tham vấn người thân
  • Tham vấn nhóm
  Xem thêm
 • Dịch vụ tại gia

  • Tư vấn, sàng lọc lâm sàng
  • Tham vấn tâm lý
  • Kết nối y khoa
  Xem thêm
 • Chăm sóc định kỳ

  • Giải đáp thắc mắc
  • Tham vấn tâm lý
  • Huấn luyện ứng xử
  Xem thêm

Repression is a process that begins in early childhood under the moral influence of the environment and continues throughout life.

Những vết hằn trong tâm thức là một quá trình bắt nguồn từ thuở ấu thơ dưới sự tác động của môi trường xung quanh, và tiếp tục phát triển theo suốt một đời người.

Carl Gustav Jung

Điện thoại

0934 145 145

123 Hoa Lan, Phường 2
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh