Khách hàng của
chúng tôi

  • Mình từng nghĩ bản thân không thể quản lý chi tiêu tốt, cho đến khi mình dùng Timo. Timo giúp mình quản lý nhẹ nhàng hơn, tiền nào ra tiền đó. Mình không chỉ bỏ được việc phải ghi chép chi tiêu mà cuối năm còn dư được 1 khoản kha khá nữa.

  • Mình từng nghĩ bản thân không thể quản lý chi tiêu tốt, cho đến khi mình dùng Timo. Timo giúp mình quản lý nhẹ nhàng hơn, tiền nào ra tiền đó. Mình không chỉ bỏ được việc phải ghi chép chi tiêu mà cuối năm còn dư được 1 khoản kha khá nữa.

  • Mình từng nghĩ bản thân không thể quản lý chi tiêu tốt, cho đến khi mình dùng Timo. Timo giúp mình quản lý nhẹ nhàng hơn, tiền nào ra tiền đó. Mình không chỉ bỏ được việc phải ghi chép chi tiêu mà cuối năm còn dư được 1 khoản kha khá nữa.

Cuộc sống giàu có
là nhiều tiền?

Sai. Cuộc sống còn có gia đình, bạn bè, đam mê, niềm vui….
Timo sẽ giúp bạn cân bằng tài chính cho tất cả mọi nhu cầu ấy

Để dành tiền nghĩa
là sống kham khổ?

Không đúng. 20-40% thu nhập bị lãng phí cho những khoản vô bổ.
Timo sẽ giúp bạn tìm ra những khoản đó. Vậy là xong

Đầu tư là cách tốt
nhất để làm giàu?

Không đúng hoàn toàn. Đầu tư rất mạo hiểm. Với Timo, bạn có thể làm giàu một cách bền vững.
Tiền của bạn được bảo vệ theo luật ngân hàng

Các ngân hàng đều giống nhau?

Timo rất khác. Chúng tôi giúp khách hàng của mình trở nên “giàu có” hơn

Chọn nguồn tiền

Báo cáo chi tiết

Chia tiền nhóm

Miễn phí chuyển
khoản, rút tiền

Miễn phí rút ATM tại mọi ngân hàng, miễn phí chuyển khoản, miễn phí duy trì