s-day

Mua 2 thùng Sapporo Premium Beer 330mlx24 lon tặng 1 thùng Sapporo Premium Beer
500mlx12 lon cho 10 đơn hàng đầu tiên.
Chương trình diễn ra vào Thứ Năm và Thứ Sáu cuối cùng mỗi tháng.
Điều khoản và Điều kiện

0909824365 02836205630

Tích điểm thành viên