KHUYẾN MÃI

 • Chương trình Offline

  TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ DÀNH CHO THÀNH VIÊN SAPPORO STAR GUIDE

  Vui lòng xem thông tin chi tiết
  tại website StarGuide

 • Chương trình Offline

  TRẢI NGHIỆM 3 BƯỚC RÓT BIA TƯƠI CHUẨN SAPPORO

  13.05.2021 - 26.06.2021

  “Trải nghiệm 3 bước rót bia tươi chuẩn Sapporo”, khách được tự tay rót ly bia tươi chuẩn 3C và được tặng ly bia tươi"

  Các địa điểm áp dụng chương trình theo danh sách bên dưới

 • CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE

  MUA 2 THÙNG SAPPORO 330ML 24 LON TẶNG 01 HỘP QUÀ CHUẨN 3C

  14.05.2021 - 04.07.2021

  Địa điểm và thời gian cụ thể theo danh sách bên dưới