Sản phẩm

Bảo vệ tương lai,
nhận ngay ưu đãi

20%

BIC Tâm An

Bảo hiểm du lịch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae ac, sagittis dui etiam diam, pretium. Sagittis dui etiam diam, pretium.

mua ngay

15%

BIC Tâm An

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae ac, sagittis dui etiam diam, pretium. Sagittis dui etiam diam, pretium.

mua ngay

10%

BIC Tâm An

Bảo hiểm tai nạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae ac, sagittis dui etiam diam, pretium. Sagittis dui etiam diam, pretium.

mua ngay

20%

BIC Tâm An

Bảo hiểm du lịch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae ac, sagittis dui etiam diam, pretium. Sagittis dui etiam diam, pretium.

mua ngay

15%

BIC Tâm An

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae ac, sagittis dui etiam diam, pretium. Sagittis dui etiam diam, pretium.

mua ngay

10%

BIC Tâm An

Bảo hiểm tai nạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae ac, sagittis dui etiam diam, pretium. Sagittis dui etiam diam, pretium.

mua ngay

20%

BIC Cyber Risk

Bảo hiểm an ninh mạng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae ac, sagittis dui etiam diam, pretium. Sagittis dui etiam diam, pretium.

mua ngay

5%

BIC Phúc Tâm An

Bảo hiểm bệnh ung thư

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae ac, sagittis dui etiam diam, pretium. Sagittis dui etiam diam, pretium.

mua ngay
1 / 5

Liên hệ

Nhập thông tin,
nhận tư vấn chuyên nghiệp

Sản phẩm bảo hiểm bạn đang quan tâm

Hướng dẫn

Tất tần tật video
giúp bạn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất

Tải app ngay

Tải app BIC Online để có thể
được hỗ trợ mọi lúc mọi nơi

Ứng dụng hàng đầu về bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.
Tải App ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt từ BIC.

Tải app ngay

Tải app BIC Online để có thể
được hỗ trợ mọi lúc mọi nơi

Ứng dụng hàng đầu về bảo hiểm phi nhân
thọ tại Việt Nam.
Tải App ngay hôm nay để nhận được những
ưu đãi đặc biệt từ BIC.